Solicita Oferta
  • Personal acreditat

    in domeniul electricitatii
  • Standarde de Calitate

    ISO 9001:2015
  • Acreditat ANRE

    Nr. 12385

Blog Articole Informative

Dosar Verificare PRAM Iasi

Contract sau o Comandă sau o altă formă de colaborare economică din care să reiasă datele de identificare a societății prestatoare trebuie sa conțină urmatoarele documente:

Atestatul ANRE (în copie)
Autorizația ANRE a electricianului executant șef de lucrare(în copie)
Notă 1: Conform Normelor de protecția muncii lucrarea trebuie executată de către minim2 persoane, una Calificată și Competentă (autorizată intern gradul IV SSM) și una Instruită (autorizată intern gradul II SSM) aceste taloane trebuie să fie asupra fiecarui electrician.
Notă 2: În general aceste lucrări se execută pe bază de ITI-PM (instrucțiuni tehnice interne de protecția muncii) aceste instrucțiuni trebuie să fie la echipa care execută lucrarea
Certificatul de Verificare Metrologică a aparatului cu care s-a efectuat măsurătorile. ( în copie)
Buletine de Încercare/Verificare (în Original) el trebuie să cuprindă următoarele:
Datele de identificare ale firmei atestată ANRE
Seria/Nr.
Data emiteri
Societatea care are în exploatare instalația
Identificarea instalației/părții de instalație sau echipamentul
Explicația pe scurt a măsurătorii/încercării (Ex: Prezentul raport priveste inspectia echipamentului sau partii de instalatie electrica cu ajutorul metodei termografice)
Metoda folosită – se va specifica metoda folosită ( se va indica procedura de lucru din Manualul Calității, care trebuie să existe în momentul lucrării)
Marca, tipul și seria aparatului folosit;
Seria/nr. Documentului de verificare metrological al aparatului;
Operațiuni effectuate;
Rezultate
Observații și recomandări
Semnăturile executanților
Recomandări în cazul în care se constată o deficiență.
Raport final Verificare a instalației ( dacă este cazul)
Notă 3: Acest raport se poate face doar de către Persoana care cumulează toate buletinele, verificările și înregistrările enumerate la Capitolul 4 (vezi articol).
Recomandare pentru data următoarei verificări.
Nota 4: SR HD 60364-6:2008 pct.62.2 ” frecvența verificărilor periodice ale unei instalații trebuie să fie determinată de tipul instalației și de echipamentele folosite, utilizarea și funcționarea lor frecvența și calitatea mentenanței și influențele externe la care acestea sunt supuse. – Intervalul maxim dintre verificările periodice poate fi stabilit prin lege sau alte reglementări naționale - raportul periodic ar trebui să se recomande de către persoana care realizează verificarea periodică intervalul pînă la verificarea periodică următoare”
Nota 5: Coroborate normativele și îndrumarele naționale și internaționale se poate concluziona că este recomandat să existe o procedură internă care să reglementeze cine face execută mentenanța; cine execută verificările; frecvența verificărilor, etc.


GREȘELI UZUALE obsevate în practică cand este vorba de Verificari Pram Iasi


- SR EN 61557:2009 - NU se referă la periodicitatea de verificare a instalațiilor , el se referă la tipul și caracteristicile aparatelor de măsură care trebuiesc folosite în măsurători;

- SR HD 60364 : 2008 – NU se se referă la periodicitatea de verificare a instalațiilor, el se referă la metodele care trebuiesc avute în vedere la verificările în instalații electrice și multe alte măsuri de protecție dar fără indicații de timp între verificările periodice, el face trimitere la Reglementările Naționale și recomandările persoanei care efectuează testul.

EXECUTANTUL de verificare PRAM - NU poate garanta legal o perioadă de valabilitate a BULETINULUI, el poate face recomandare cu privire la data următoarei verificări, în funcție de tipul instalației și de echipamentele folosite, utilizarea și funcționarea lor frecvența și calitatea mentenanței și influențele externe la care acestea sunt supuse sau neconformitățile constatate.


Parteneri

Btcino Partener de incredere
Gewiss Partener de incredere
Legrand Partener de incredere
Osram Partener de incredere
Philips Partener de incredere
Schneider Electric Partener de incredere
Fluke Partener de incredere

Valorile dupa care ne ghidam

Obiectivul nostru principal este sa oferim clientilor nostri servicii de cea mai inalta calitate si sa tratam cu respect drepturile individuale ale acestora. De aceea, cultivam o relatie constanta cu clientii nostri, astfel incat sa putem sa raspundem in cel mai bun mod cerintelor lor si chiar sa le anticipam dorintele.

Suntem hotarati sa ne evaluam performantele cu cele mai inalte standarde internationale. Ne concentram eforturile in cresterea continua a calitatii serviciilor pe care le oferim clientilor si pacientilor nostri, ridicand standardele de calitate si performanta pe piata noastra de actiune.

Dorim sa atingem standarde inalte de performanta si responsabilitate in activitatea noastra, iar principiile si valorile sunt aplicate atat in relatia cu clientii cat si in cea cu partenerii nostri de afaceri. Acordam autonomie si putere de decizie angajatilor nostri, dezvoltand spirit de echipa si flexibilitate in toate activitatile.

Ultimele articole

Masurarea curentului de scurgere

Masurarea curentului de scurgere

Curentul de scurgere circula de la partile aflate sub tensiune, prin izolatie, catre pamant. Curentul de scurgere include: valoarea curentului prin i [...]

Detalii