Verificare Pram Iasi

23:55:58 - 26 Februarie 2020

Dosar Verificare PRAM orasx

Contract sau o Comandă sau o altă formă de colaborare economică din care să reiasă datele de identificare a societății prestatoare trebuie sa conțină urmatoarele documente:

Atestatul ANRE (în copie)
Autorizația ANRE a electricianului executant șef de lucrare(în copie)
Notă 1: Conform Normelor de protecția muncii lucrarea trebuie executată de către minim2 persoane, una Calificată și Competentă (autorizată intern gradul IV SSM) și una Instruită (autorizată intern gradul II SSM) aceste taloane trebuie să fie asupra fiecarui electrician.
Notă 2: În general aceste lucrări se execută pe bază de ITI-PM (instrucțiuni tehnice interne de protecția muncii) aceste instrucțiuni trebuie să fie la echipa care execută lucrarea
Certificatul de Verificare Metrologică a aparatului cu care s-a efectuat măsurătorile. ( în copie)
Buletine de Încercare/Verificare (în Original) el trebuie să cuprindă următoarele:
Datele de identificare ale firmei atestată ANRE
Seria/Nr.
Data emiteri
Societatea care are în exploatare instalația
Identificarea instalației/părții de instalație sau echipamentul
Explicația pe scurt a măsurătorii/încercării (Ex: Prezentul raport priveste inspectia echipamentului sau partii de instalatie electrica cu ajutorul metodei termografice)
Metoda folosită – se va specifica metoda folosită ( se va indica procedura de lucru din Manualul Calității, care trebuie să existe în momentul lucrării)
Marca, tipul și seria aparatului folosit;
Seria/nr. Documentului de verificare metrological al aparatului;
Operațiuni effectuate;
Rezultate
Observații și recomandări
Semnăturile executanților
Recomandări în cazul în care se constată o deficiență.
Raport final Verificare a instalației ( dacă este cazul)
Notă 3: Acest raport se poate face doar de către Persoana care cumulează toate buletinele, verificările și înregistrările enumerate la Capitolul 4 (vezi articol).
Recomandare pentru data următoarei verificări.
Nota 4: SR HD 60364-6:2008 pct.62.2 ” frecvența verificărilor periodice ale unei instalații trebuie să fie determinată de tipul instalației și de echipamentele folosite, utilizarea și funcționarea lor frecvența și calitatea mentenanței și influențele externe la care acestea sunt supuse. – Intervalul maxim dintre verificările periodice poate fi stabilit prin lege sau alte reglementări naționale - raportul periodic ar trebui să se recomande de către persoana care realizează verificarea periodică intervalul pînă la verificarea periodică următoare”
Nota 5: Coroborate normativele și îndrumarele naționale și internaționale se poate concluziona că este recomandat să existe o procedură internă care să reglementeze cine face execută mentenanța; cine execută verificările; frecvența verificărilor, etc.


GREȘELI UZUALE obsevate în practică cand este vorba de Verificari Pram orasx


- SR EN 61557:2009 - NU se referă la periodicitatea de verificare a instalațiilor , el se referă la tipul și caracteristicile aparatelor de măsură care trebuiesc folosite în măsurători;

- SR HD 60364 : 2008 – NU se se referă la periodicitatea de verificare a instalațiilor, el se referă la metodele care trebuiesc avute în vedere la verificările în instalații electrice și multe alte măsuri de protecție dar fără indicații de timp între verificările periodice, el face trimitere la Reglementările Naționale și recomandările persoanei care efectuează testul.

EXECUTANTUL de verificare PRAM - NU poate garanta legal o perioadă de valabilitate a BULETINULUI, el poate face recomandare cu privire la data următoarei verificări, în funcție de tipul instalației și de echipamentele folosite, utilizarea și funcționarea lor frecvența și calitatea mentenanței și influențele externe la care acestea sunt supuse sau neconformitățile constatate.106 afisari   01 Ianuarie 2018 Echipa Companiei